top of page

More  Moving  Miracles

Miracles on the move...   

Miracles might be moving...       Miracles might set you in motion...

GAB FB_edited.png

GEZONDHEID ANDERS BEKEKEN

Opleiding

Van zicht naar inzicht tot zelfheling !

Inzichten in ziekte/gezondheid:

 * De linken tussen mentale, emotionele en fysieke gezondheid.

 * Wat zijn ziekmakende factoren?

 * Wat is je zelfgenezend vermogen?

 * Welke linken zijn er tussen ziel, psyche, brein en organen/weefsels?

 * Bekeken vanuit Westerse, Oosterse en Germaanse Nieuwe Geneeskunde.

Voor elk wat wils

Je kan deze opleiding stapsgewijs volgen. Heb je voldoende aan een introductie, of ga je voor een degelijke basis in de basisopleiding of een doorgedreven Intensieve opleiding of wil je je volledig onderdompelen in de Specialisatie opleiding?

GAB Intro

Introductie Gezondheid Anders Bekeken

Doelstelling

Verminder je angst t.o.v. wat als 'ziekte' benoemd wordt.

Inzicht verwerven in wat 'ziekte' en 'gezondheid' nu precies is en in het nut van symptomen, hun oorsprong en hun functie.

Inzicht in hoe en waarom jij of je medemens ‘ziek’ wordt.

Je vindt er mogelijke antwoorden op vragen zoals: waarom wordt van eenzelfde ziekmakende factor de ene mens ziek en de andere niet?

Inzicht in de invloed van mogelijke herhalende patronen op gebied van gezondheid, maar ook op gebied van gedrag en (werk)relaties.

lnzicht in hoe onze ziel, onze psyche, ons brein en onze organen samenwerken.

Theorie

Kort overzicht van de benaderingswijze van klachten in Westerse, Oosterse en Nieuwe Geneeskunde

Hoe reageert ons lichaam op allerlei impulsen?

Oorsprong en introductie van Germaanse Nieuwe Geneeskunde

Basisinzichten in ziekte en gezondheid: bio-logische wetmatigheden
'Ziekte' als 2-fasig patroon
‘Ziekte’ als ‘biologisch zinvol noodprogramma’ in onverwachte conflictsituaties

Praktijk

Enkele studiecases uit de overlevering van de Nieuwe Geneeskunde en de rijkgevulde ervaring van de docent.

Elke les is opgebouwd uit een afwisseling van theorie en praktijk.

In elke les is er ruimte voor het stellen van vragen, bespreken van cases en persoonlijke groei.

De docent beoogt deze inzichten, stap voor stap op te bouwen, praktijkgericht en helder te brengen en vooral gebaseerd op ruime eigen ervaring.

 

Duur: 4x 3u (of 2 dagen)

Bij de prijs inbegrepen: syllabus, drank & hapjes tijdens pauze.

Jouw investering in je gezondheid: particulier 270 €, beroepsmatig met factuur 450 €.
Je kunt ook kiezen voor de LEZING, INFOTHEEK of meer uitgebreide OPLEIDINGEN over dit onderwerp.

Basisopleiding Gezondheid Anders Bekeken

GAB basisopl

Doelstelling

Verminder je angst t.o.v. wat als 'ziekte' benoemd wordt.

Inzicht in wat 'ziekte' en 'gezondheid' precies is en het nut van symptomen, hun oorsprong en functie.

Inzicht in hoe en waarom jij of je medemens ‘ziek’ wordt.

Je vindt er mogelijke antwoorden op vragen zoals: waarom wordt van eenzelfde ziekmakende factor de ene mens ziek en de andere niet?

Inzicht in de invloed van mogelijke herhalende patronen op gebied van gezondheid, maar ook op gebied van gedrag en (werk)relaties.

lnzicht in hoe onze ziel, onze psyche, ons brein en onze organen samenwerken.

Concreet begrijpen hoe en waarom iemand klachten ontwikkelt.
Concreet begrijpen van ziekmakende factoren, ontstaan en instandhouding van symptomen
En vooral wat kan je zelf doen om jezelf te helen?

Theorie

Het theoretische gedeelte (ondersteund door praktijkverhalen) omvat:

* Overzicht van de benaderingswijze van klachten in Westerse, Oosterse en Nieuwe Geneeskunde

* Oorsprong en introductie van Germaanse Nieuwe Geneeskunde

* Basisinzichten in ziekte en gezondheid: bio-logische wetmatigheden
* 'ziekte' als 2 fasig patroon
* ziekte als ‘biologisch zinvol noodprogramma’ in onverwachte conflictsituaties
* in detail deze programma's bekijken: wat is de werkelijke oorzaak van welke klachten (ziekte) met volledige index van klachten

Praktijk

Studiecases samen bespreken uit de overlevering van de Nieuwe Geneeskunde en de rijkgevulde ervaring van de docent.

Desgewenst bespreken van thema’s die leven in de veilige omgeving van de deelnemersgroep (max. 6 personen)

Bekijken en bespreken van cases  uit de overlevering van de Nieuwe Geneeskunde aan de hand van video’s.

Elke les is opgebouwd uit een afwisseling van theorie en praktijk.

In elke les is er ruimte voor het stellen van vragen, bespreken van cases en persoonlijke groei.

De docent beoogt deze inzichten, stap voor stap op te bouwen, praktijkgericht overzichtelijk en helder te brengen en vooral gebaseerd op ruime eigen ervaring.

In deze basisopleiding kan je inzicht verwerven in wat 'ziekte' en 'gezondheid' nu precies is en in het nut van symptomen, hun oorsprong en hun functie. Zo kan je inzicht krijgen in oorzakelijke verbanden en de kracht van ons zelfgenezend vermogen. Inzicht in hoe en waarom jij of je naaste ‘ziek’ wordt.
Je vindt er mogelijke antwoorden op vragen zoals: waarom wordt van eenzelfde ziekmakende factor de ene mens ziek en de andere niet? 
We bekijken ook mogelijke herhalende patronen op gebied van gezondheid, maar ook op gebied van gedrag en (werk)relaties.
We gaan ook aan de slag met de valkuilen en blinde vlekken die gepaard gaan met het mens-zijn.

We benaderen de mens vanuit de SMEF-geledering: spiritueel-mentaal-emotioneel-fysiek. Deze lagen komen uitgebreid aan bod.
We gaan op zoek naar de link tussen ziel, psyche, brein en organen/weefsels. Hoe zit dus ons lichaam ‘bio-logisch’ in elkaar?

 

Duur: 8x 3u (of 4 dagen)

Bij de prijs inbegrepen: syllabus, drank & hapjes tijdens pauze.
Jouw investering in je gezondheid: particulier 530 €, zakelijk met factuur 865 €.

Doelstelling

*  concreet begrijpen hoe en waarom iemand klachten ontwikkelt
* ziekmakende factoren, ontstaan en instandhouding van symptomen
* wat kan je zelf doen om je te helen

Je kan inzicht verwerven in wat 'ziekte' en 'gezondheid' is en in het nut van symptomen, hun oorsprong en functie.
Zo kan je inzicht krijgen in oorzakelijke verbanden en de kracht van ons zelfgenezend vermogen. Inzicht in hoe en waarom iemand ‘ziek’ wordt.
Je vindt er mogelijke antwoorden op vragen zoals: waarom wordt van eenzelfde ziekmakende factor de ene mens ziek en de andere niet? 
We bekijken ook mogelijke herhalende patronen op gebied van gezondheid, maar ook op gebied van gedrag en (werk)relaties.
We gaan ook aan de slag met de valkuilen en blinde vlekken die gepaard gaan met het mens-zijn. We benaderen de mens vanuit de SMEF-geledering: spiritueel-mentaal-emotioneel-fysiek. Deze lagen komen uitgebreid aan bod.
We bekijken de link tussen ziel, psyche, brein, organen/weefsels. Hoe zit dus ons lichaam ‘bio-logisch’ in elkaar?

Theorie

Het theoretische gedeelte (ondersteund door praktijkverhalen) omvat:
* Overzicht van de benaderingswijze van klachten in Westerse, Oosterse en Nieuwe Geneeskunde

* Oorsprong en introductie van Germaanse Nieuwe Geneeskunde

* Basisinzichten in ziekte en gezondheid: bio-logische wetmatigheden
* 'ziekte' als 2 fasig patroon
* ziekte als ‘biologisch zinvol noodprogramma’ in onverwachte conflictsituaties
* in detail deze programma's bekijken: wat is de werkelijke oorzaak van welke klachten (ziekte) met volledige index van klachten

* inzicht in constellaties adhv vele voorbeelden

* inzicht in de invloed van ‘hormonale status’ en ‘syndroom’ op ontwikkeling van symptomen

* biologische cycli, EFT, ...
* erfelijkheid anders bekeken: familieopstellingen, transgenerationele info etc.

Praktijk

Het praktische deel omvat inbreng van de deelnemers en docenten. Voorbeelden (voor wie wenst zelf toepassen) van enkele theoretische onderwerpen.

Studiecases samen bespreken uit de overlevering van de Nieuwe Geneeskunde en de rijkgevulde ervaring van de docent.

Desgewenst bespreken van thema’s die leven in de veilige omgeving van de deelnemersgroep (max. 6 personen)

Bekijken en bespreken van cases  uit de overlevering van de Nieuwe Geneeskunde aan de hand van video’s.

MAAR OOK: een soort van groeigroep: een groep waarbij elk individu de kans krijgt om te groeien en waarbij zo de groep als geheel ook groeit. 
Dit houdt concreet in dat als je dat wenst we aan de slag gaan met persoonlijke:

* conflictschokken opsporen, uitlokkende/onderhoudende factoren herkennen
* eventuele cycliciteit in het leven van de betrokkene leren bepalen
* familiale belasting (transgenerationeel) etc. opsporen

GAB Intens

Intensive Opleiding Gezondheid Anders Bekeken

Elke les van deze intensive opleiding is opgebouwd uit een afwisseling van theorie en praktijk. In elke les is er ruimte voor het stellen van vragen, bespreken van cases en persoonlijke groei. De docent beoogt deze inzichten, stap voor stap op te bouwen, overzichtelijk en helder te brengen en vooral gebaseerd op ruime eigen ervaring.

In deze opleiding vertrekken we van het standpunt dat elke ziekte zinvol is en te beschouwen als een overlevingsoplossing.
Het gezegde ‘Bloed kruipt waar het niet gaan kan’ wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt dat ‘erfelijk’ meer dan één betekenis heeft.
We leren ook dat het bewust worden van iets, rust kan brengen en zelfs genezing. Door wijsheid over je eigen ‘wezensdelen’, je eigen 'zijn' vertrouwen opbouwen en verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven en gezondheid!
Van zicht naar inzicht tot zelfheling !

 

Duur: 12x 3u (of 6 dagen)

Bij de prijs inbegrepen: syllabus, drank & hapjes tijdens pauze.
Jouw investering in je gezondheid: particulier 795 €, zakelijk met factuur 1285 €.
Je kunt ook kiezen voor de LEZING, INFOTHEEK, INTRODUCTIE of BASISOPLEIDING over dit onderwerp.

Specialisatie opleiding Gezondheid Anders Bekeken

GAB Special

Gespecialiseerde opleiding 8 dagen van 9u30 tot 16u30 (data en locatie volgen weldra)

Indien nog geen basis- of intensieve opleiding gevolgd: 8 dagen

Indien al basisopleiding gevolgd: 4 dagen

Indien al intensieve opleiding gevolgd: 2 dagen

 

Inhoud is dus intensieve opleiding + extra 2 dagen over:

In detail cases uitwerken en bespreken adhv didactisch materiaal zoals ppt, video etc.

Thema’s: worden weldra gepubliceerd …

 

Duur: 16x 3u (of 8 dagen)

Bij de prijs inbegrepen: syllabus, drank & hapjes tijdens pauze.
Jouw investering in je gezondheid: voor de 8 dagen = particulier 995 €, zakelijk met factuur 1540 €.

Indien al basisopleiding van 4 dagen gevolgd: voor de resterende 4 dagen: particulier 530 €, zakelijk met factuur 865 €.

Indien al intensieve opleiding van 6 dagen gevolgd: voor de resterende 2 dagen: particulier 270 €, beroepsmatig met factuur 450 €.


Je kunt ook kiezen voor de LEZING, INFOTHEEK, WORKSHOP, BASIS- of INTENSIEVE OPLEIDING over dit onderwerp.

Prijs

afhankelijk van de opleiding

Ter Info

* Kleine groep om elke deelnemer maximaal te kunnen
  begeleiden.
* Follow-up: je kunt te allen tijde terecht bij de docenten
  voor vragen, ervaringsuitwisseling, etc.
bottom of page