top of page

More  Moving  Miracles

Miracles on the move...   

Miracles might be moving...       Miracles might set you in motion...

Chakrabalansdagen vrouwen 2024
juli: vrijdag t/m zondag 
maandag t/m woensdag 

1 front row.jpg

Retraite 
met

MMM staat voor More Moving Miracles en dat op zijn kop of ondersteboven is WWW en dat staat voor Wonderful Wise Women!
En bij MMM durven wij al eens een en ander op zijn kop zetten of ondersteboven bekijken :-)
Op zoek naar het innerlijke kind in jou? Voel je het kriebelen? 
Dan krijg je de 2-wekelijkse teaser-post waarin we telkens weer een tipje van de sluier oplichten. Dan kan je nog beslissen om deel te nemen.
Van vrijdag 18u tot zondag 18u ... wie waagt haar kans?
Tweemaal de klok rond, lijkt misschien lang?
Maakt dit je nerveus of eerder bang?
Misschien de tijd die nodig is, als je al je andere rollen
en alles waar je (on)bewust achteraan zit te hollen
naast je legt om bij het levenslustige kind in jou te komen
en zo veel meer te zijn dan wie je bent in je stoutste dromen!
We komen in balans door puur plezier in alle kleuren van de regenboog.
Rood geeft je vertrouwen om te zijn wie je bent.
Oranje geeft je de kans om vanalles uit te proberen. Wat voel je hierbij?
Misschien kriebels waardoor je zin krijgt in geel om te durven spelen, niets houdt je tegen.
Daar word je blij van en dat groene hartsgeluk delen we met elkaar.
Dankzij blauw durf je je echte zelf laten horen en zien.
Met indigo durf je luidop dromen.
Kortom, je word violet: je hoort erbij, deel van het universum, want je bent.
Sterker door verbondenheid!
En sssst... met kampvuur... men zegge het niet voort :-)
Zij die aanmelden, krijgen vanaf dan 2-wekelijks een tipje van de sluier opgelicht aan de hand van een foto … en wie weet krijg je goesting of angst, maar angst is naar ’t schijnt het verborgen verlangen naar … Soms trek ik nu nog ook al eens een gezicht zoals die van de 3de rij, vroeger heel vaak zelfs, tot ik ‘kleine els’ begon te voelen… en nu? Ja, nu kunnen de rokskes niet genoeg zwaaien 😊 bij wijze van spreken …
En wij gaan dus voor FRONT ROW,  de 1ste rij! Daar is plaats voor max. 4 vrouwen! Bewust kleine groep! 

Over wat we daar zoal gaan doen, meer in de teaser-posts, tussenin de workshops kan je desgewenst genieten van een massage:
  • stoelmassage
  • ontspanningsmassage
  • voetreflexologie
  • energetische massage

Els Marcelis

Dit alles in een rustgevende locatie in de Ardennen. Met verzorgde kamers en gezonde maaltijden.
Met alles mag en niets moet instelling. En vooral gebaseerd op onze MMM-waarden:

veiligheid, geborgenheid, vertrouwen, zijn wie je bent

Voor ieders welbevinden scheppen we een veilige en geborgen omgeving. ​Daardoor kom je in een soort basisvertrouwen. Dit zorgt ervoor dat ieders ​vertrouwen in zichzelf en de medemens kan vergroten om zo te kunnen ​zijn wie je bent. Ieder kan zo zijn waarden uitspreken en uitdragen, waardoor eigenwaarde groeit. 
Als je bent wie je in essentie bent, krijg je innerlijke rust en sta je met meer plezier in ​het leven, ben je ontvankelijker voor al het goede op je pad. Wie zichzelf graag ziet, ziet ook het mooie in de ander en de wereld.
​Samen waken wij erover dat in dit proces deze waarden tot hun recht kunnen komen gedurende het hele traject.

ontdekken, frutselen, experimenteren, ont-wikkelen

Iedereen, groot of klein, is in essentie nieuwsgierig en wil ontdekken, leren, leven, ... ​
​Vanuit zichzelf, op eigen ritme, vrij experimenteren, ontdekken, ​frutselen, ... met datgene wat in jou zit en ont-wikkeld mag worden.
​Je zelfredzaamheid verhogen door in contact te komen met je oerkracht. Je laten overrompelen.
​Samen koppelen we de innerlijke motivatie van elkeen aan de inhoud van het aanbod.

durf, actie, moed (DAM), ​spelen-der-wijs stappen zetten

Spelen met respect voor ieders grenzen. 
Als de DAM breekt, kan de energie vrij stromen. Het aangewakkerde vuur ten volle laten branden.
Tijd om te spelen, leren, spelen-der-wijs stappen zetten op eigen ritme, ​met eigen talenten, vaardigheden en interesses. Een uniek proces voor elk. We richten ons op het innerlijke kind in ons.
Samen maken we procesgericht ervaren mogelijk waarbij gewaakt wordt over ieders ​grenzen met de nodige flexibiliteit om het 'spel' te laten spelen.

samenzijn, delen, ont-moeten

Samen leren, samen spelen, samen zijn waarbij heel wat gedeeld kan worden met respect en dankbaarheid voor moeder aarde en het ecologische gedachtengoed. ​
​Rekening houden met elkaar, grenzen aangeven en die van anderen respecteren, horen, zien, ruiken en voelen om de basisveiligheid te bewaren.
Co-creatie schept verbondenheid, iets dat verder reikt dan de som der delen. Samen momenten mogen nemen voor dankbaarheid en respect voor het groene speelveld. ​Mens tussen mensen zijn. Mensen voor en door ​en met elkaar.
De juiste oordeelvrije communicatie vinden gebaseerd op inlevingsvermogen.
​Communicatie bestaat slechts voor 7% uit woorden, 38% intonatie en 55% uit non-verbale communicatie. 
Samen luisteren naar elkaar en leren elkaars taal te begrijpen, spreken, voelen, trillen op de juiste frequentie en resoneren met elkaar en je medemens in zijn/haar waarde(n) laten.

zelfreflectie, evolueren, groeien

Groeien door te evolueren als individu, zodat de groepsdynamiek ook groeit.
Mensen, materialen, omgevingen, omstandigheden die jou raken en deze meenemen in een groeiproces.
Het doorlopen van alle kleuren en bijtanken waar nodig.
Samen ons groeiproces integreren, transformeren en als kracht gebruiken ten dienste van elkaar en het grotere geheel.

​​bezieling, liefde en verbondenheid, zuiverheid

Zuiverheid, doorgeven van levenservaring, diepgang, intensiteit, eerlijkheid en puurheid.
Onbaatzuchtig liefde en verbondenheid rondzaaien in functie van het grotere geheel in zuiverheid. Inloggen op het grotere netwerk, samen sterk in eigen werk, gebaseerd op collectieve intelligentie, weten en vertrouwen.
Bezieling en gedrag: voorbeeldfunctie zijn, uitstralen wat je zelf hebt doorleeft en getransformeerd. Werken aan onthechting, onzelfzuchtigheid, nederigheid, menslievendheid die niet enkel tot mensen reikt, maar tot alles wat is.
​Samen ontsluieren we nieuwe mogelijkheden, brengen we elkaar stap voor stap dichter bij ons unieke zielsopdracht.

Particulier 333 euro Zakelijk met factuur 444 euro

bottom of page