top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Inschrijving gebeurt in volgorde van geldige aanmelding. Een aanmelding is geldig als dit inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend in het bezit van de organisator is via moremovingmiracles@gmail.com. Dan ontvang je een bevestigingsmail.
   
 2. Je deelname is definitief na betaling van het lesgeld op rek.nr. BE34 7350 4592 0390, BIC KREDBEBB, More Moving Miracles vzw. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling. Uiterste betalingsdatum is 3 weken voor aanvang van de opleiding. Indien het inschrijvingsgeld dan nog niet op de rekening staat, kan deelname niet meer gegarandeerd worden.
   
 3. Er is een maximumaantal deelnemers. Wanneer dit aantal is bereikt en je niet meer kunt deelnemen, ontvang je bericht over een mogelijke volgende datum.
   
 4. Annuleren van deelname kan alleen per mail naar moremovingmiracles@gmail.com.
  Wanneer je je deelname annuleert, gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
  Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang heb je recht op volledige restitutie.
  Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang heb je recht op volledige restitutie min €20 administratiekost.
  Tussen 4 en 2 weken voor aanvang ontvang je 50% van je lesgeld terug.
  Korter dan 2 weken voor aanvang heb je geen recht meer op restitutie.
  Je mag wel iemand anders in jouw plaats sturen die voldoet aan de ingangsvoorwaarden voor deze workshop.

   
 5. Vroegtijdig stoppen met de opleiding geeft nooit recht op terugbetaling, niet (verder) betalen (termijnbetaling).
   
 6. Bij onvoldoende aanmeldingen, twee weken voor aanvang van de opleiding, behouden wij het recht om de trainingsdagen te annuleren. Het bedrag wordt dan teruggestort op jouw rekening.
   
 7. Factuur wordt aangeleverd op aanvraag. We werken niet met opleidingscheques.
   
 8. De gedeelde documenten, specifieke kennis, vaardigheden en oefeningen mogen alleen door de cursist gebruikt worden voor toepassing in de eigen praktijk en/of klassensituatie en mogen niet gebruikt worden door derden of gedeeld worden middels cursussen, trainingen en dergelijke zonder overleg met en schriftelijke toestemming van de organisatoren.
bottom of page