top of page

More  Moving  Miracles

Miracles on the move...   

Miracles might be moving...       Miracles might set you in motion...

In groep van 8 tot 12 deelnemers. Bij een privé-familieopstelling is dit een groep van zeer ervaren en hiertoe opgeleide privé-representanten van More Moving Miracles. Bij openbare familie-opstellingen bestaat deze groep uit deelnemers die zich inschrijven om te representeren met of zonder ervaring. Er nemen sowieso ook MMM-representanten aan deel.

Als je een opstelling wenst te laten doen, vertel je als ‘opsteller’ kort je thema aan de begeleider en kies je uit de groep ‘representanten’ voor jezelf en mensen die betrokken zijn bij je thema. Zij zijn dus geen echte familieleden, maar zullen deze ‘representeren’. Jij plaatst dan de representanten intuïtief in de ruimte. In dit alwetend veld worden zij als het ware de persoon die zij representeren. Deze vertoont bvb. de ware gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van de mama die ze ‘speelt’. De representanten geven een zeer helder beeld van wat er echt speelt tussen de familieleden, van welke plaats de juiste is en of er mensen ‘genegeerd’ werden. Dit beeld is bij de opsteller vaak gekleurd door eigen emoties en verwarring.

oordat representanten zich verplaatsen en ontbrekende mensen erbij gehaald worden, komt een juiste ordening van het systeem tot stand. Dan kan datgene wat dusver niet uitgesproken of gedaan werd, toch benoemd en gedaan worden. Eerst door diegene die de ‘opsteller’ representeert. Vervolgens door de ‘opsteller’ zelf die intussen zijn plaats in de opstelling ingenomen heeft. De liefde die je nodig hebt om je veilig, geborgen en verbonden te voelen, kan nu wel stromen. Verstrikkingen komen uit de knoop. Blokkades vallen weg en je voelt na de opstelling een bepaalde vrijheid.

Het geeft inzicht en biedt de mogelijkheid om weer eigen keuzes en beslissingen te gaan maken. Zo kan je familie je kracht worden in plaats van je klacht. Dit werkt meestal nog door en in het zog hiervan lossen andere issues zich als vanzelf op.

HOE ZIET EEN OPSTELLING
ERUIT?

Alle thema's komen
in aanmerking !

​Van steeds terugkerende patronen tot niet goed verwerkte gebeurtenissen ...​

Terug naar ...

bottom of page