top of page

Leven vanuit GROEPSWAARDEN

veiligheid, geborgenheid, vertrouwen, zijn wie je bent

Voor ieders welbevinden scheppen we een veilige en geborgen omgeving. ​Daardoor kom je in een soort basisvertrouwen. Dit zorgt ervoor dat ieders ​vertrouwen in zichzelf en de medemens kan vergroten om zo te kunnen ​zijn wie je bent. Ieder kan zo zijn waarden uitspreken en uitdragen, waardoor eigenwaarde groeit. 

Als je bent wie je in essentie bent, krijg je innerlijke rust en sta je met meer plezier in ​het leven, ben je ontvankelijker voor al het goede op je pad. Wie zichzelf graag ziet, ziet ook het mooie in de ander en de wereld.

​Samen waken wij erover dat in dit proces deze waarden tot hun recht kunnen komen gedurende het hele traject.

ontdekken, frutselen, experimenteren, ont-wikkelen

Iedereen, groot of klein, is in essentie nieuwsgierig en wil ontdekken, leren, leven, ... ​
​Vanuit zichzelf, op eigen ritme, vrij experimenteren, ontdekken, ​frutselen, ... met datgene wat in jou zit en ont-wikkeld mag worden.
​Je zelfredzaamheid verhogen door in contact te komen met je oerkracht. Je laten overrompelen.
​Samen koppelen we de innerlijke motivatie van elkeen aan de inhoud van het aanbod.

durf, actie, moed (DAM), ​spelen-der-wijs stappen zetten

Spelen met respect voor ieders grenzen. 
Als de DAM breekt, kan de energie vrij stromen. Het aangewakkerde vuur ten volle laten branden.
Tijd om te spelen, leren, spelen-der-wijs stappen zetten op eigen ritme, ​met eigen talenten, vaardigheden en interesses. Een uniek proces voor elk. We richten ons op het innerlijke kind in ons.
Samen maken we procesgericht ervaren mogelijk waarbij gewaakt wordt over ieders ​grenzen met de nodige flexibiliteit om het 'spel' te laten spelen.
 

samenzijn, delen, ont-moeten

Samen leren, samen spelen, samen zijn waarbij heel wat gedeeld kan worden met respect en dankbaarheid voor moeder aarde en het ecologische gedachtengoed. ​
​Rekening houden met elkaar, grenzen aangeven en die van anderen respecteren, horen, zien, ruiken en voelen om de basisveiligheid te bewaren.
Co-creatie schept verbondenheid, iets dat verder reikt dan de som der delen. Samen momenten mogen nemen voor dankbaarheid en respect voor het groene speelveld. ​Mens tussen mensen zijn. Mensen voor en door ​en met elkaar.
De juiste oordeelvrije communicatie vinden gebaseerd op inlevingsvermogen.
​Communicatie bestaat slechts voor 7% uit woorden, 38% intonatie en 55% uit non-verbale communicatie. 
Samen luisteren naar elkaar en leren elkaars taal te begrijpen, spreken, voelen, trillen op de juiste frequentie en resoneren met elkaar en je medemens in zijn/haar waarde(n) laten.

zelfreflectie, evolueren, groeien

Groeien door te evolueren als individu, zodat de groepsdynamiek ook groeit.
Mensen, materialen, omgevingen, omstandigheden die jou raken en deze meenemen in een groeiproces.
Het doorlopen van alle kleuren en bijtanken waar nodig.
Samen ons groeiproces integreren, transformeren en als kracht gebruiken ten dienste van elkaar en het grotere geheel.

​​bezieling, liefde en verbondenheid, zuiverheid

Zuiverheid, doorgeven van levenservaring, diepgang, intensiteit, eerlijkheid en puurheid.
Onbaatzuchtig liefde en verbondenheid rondzaaien in functie van het grotere geheel in zuiverheid. Inloggen op het grotere netwerk, samen sterk in eigen werk, gebaseerd op collectieve intelligentie, weten en vertrouwen.
Bezieling en gedrag: voorbeeldfunctie zijn, uitstralen wat je zelf hebt doorleeft en getransformeerd. Werken aan onthechting, onzelfzuchtigheid, nederigheid, menslievendheid die niet enkel tot mensen reikt, maar tot alles wat is.
​Samen ontsluieren we nieuwe mogelijkheden, brengen we elkaar stap voor stap dichter bij ons unieke zielsopdracht.
 
Rood Waarden
Orange Waarde
Geel Waarden
Groen Waarden
Blauw Waarden
Indigo Waarden
Paars Waarden
bottom of page