top of page

More  Moving  Miracles

Miracles on the move...   

Miracles might be moving...       Miracles might set you in motion...

Doelstellingen SMEF-voetreflex: spiritueel-mentaal-emotioneel-fysiek
​ * Een volledige voetreflex (+/- 1 uur) kunnen uitvoeren waarbij ‘voelend’  wordt gemasseerd en stilgestaan bij onder meer pijnlijke punten.
* Kennis van de reflexpunten, -zones en meridianen op de voeten (Direct Somatische Reflectie of DSR) en kunde van het bewerken ervan.
* Kennis van anatomie, fysiologie en pathologie.
* Inzicht in het verband tussen werken op de zones van de voeten en het effect ervan op de werking van de mens in zijn totaliteit.
* Integreren van klassieke voetreflexologie (VR), segmentale info, meridiaanleer.
* In staat zijn om naast het geven van de sessie tegelijkertijd open te staan voor gesprek en psychologische begeleiding van de cliënt.
* Rekening houden met de voeding, psychologie en filosofie van de cliënt, evenals met de neuropsychosomatische inzichten in ziekte en gezondheid.  
* Inzicht in verschil tussen symptomatisch werken, ziekte of pathologie gericht en wat wij beogen namelijk: mens-gericht werken in zijn totaliteit (SMEF): spiritueel-mentaal-emotioneel-fysiek !
* Inzicht in welke verbindingen VR maakt door de aanraking van de voeten: cliënt kan zich openstellen, lichaam en geest kunnen zich ontspannen en ontladen, ruimte voor celregeneratie en nieuw evenwicht.  

Elke les is opgebouwd uit een afwisseling van theorie en praktijk.
In elke les pas je een voetreflex toe en ontvang je er eentje (gevarieerde uitwisseling). Tijdens elke lesdag creëren we ook ruimte voor het stellen van vragen, bespreken van cases en persoonlijke groei.

BASISJAAR
Energestische
SMEF-voetreflex

Opleiding

voetreflex.JPG

Huizingen, zondagen
28 jan, 18-25 feb, 24 mrt, 28 apr, 19-26 mei, 8 september

Aan deze doelstellingen wordt in elke les gewerkt en specifiek ziet de lesplanning gespreid over de 8 lesdagen er als volgt uit:

stage op aparte dagen
* Wat is voetreflexologie (VR)? Definitie, geschiedenis, stromingen, etc
* Wat is SMEF-voetreflexologie? SMEF-VR = spiritueel-metaal-emotioneel-fysiek
* Mogelijkheden met SMEF-VR, contra-indicaties, voorzorgen, raadgevingen, …
* Hoe verloopt een sessie? Voor Wie? Hoe vaak? Mogelijke reactie tijdens en na.
* Segmentale verschijnselen en embryologie als grondslag van VR.
* Oosterse info: Chi, yin & yang, 5 elementen, meridianen, orgaanklok, chakra’s
* Voeten ‘lezen’: als je kijkt naar de voeten op zich, welke info kan je afleiden etc.
* Structuur van de massage: opbouwschema* Basistechnieken en -grepen
* Lichaamszones: verticale en horizontale zones van het lichaam en de Direct Somatische Reflectie (DSR) ervan op de voeten
* Anatomie, fysiologie en DSR op de voet per stelsel: beenderstelsel, spierstelsel, spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, uitscheidingsstelsel,hormoonstelsel, zenuwstelsel, zintuigen, bloedvaten- en lymfestelsel.
* DSR van meridianen op de voet: Lever-Galblaas-Milt-Maag-Blaas-Nier

Prijs

Particulier 990 € 
Zelfstandige + factuur 1530 €
Betaling in termijnen op aanvraag.

Ter Info

* In kleine groep: individuele begeleiding. 
* Professionele voetreflexstoelen en -kussens.
* Follow-up: je kunt te allen tijde terecht bij de docenten voor vragen, ervaringsuitwisseling, etc.
* Voor wie dat wenst, kan apart ook onze modulaire kaart SMEF-voetreflexologie aanschaffen. 

Een stapje verder ...

Nadien kan je nog specialisaties voetreflexologie volgen in aparte modules
bottom of page