More  Moving  Miracles

Miracles on the move...   

Miracles might be moving...       Miracles might set you in motion...

GEZONDHEID ANDERS BEKEKEN

Van zicht naar inzicht tot zelfheling !

GNM krokus.jpeg
In deze opleiding kan je inzicht verwerven in wat 'ziekte' en 'gezondheid' nu precies is en in het nut van symptomen, hun oorsprong en hun functie.
Zo kan je inzicht krijgen in oorzakelijke verbanden en de kracht van ons zelfgenezend vermogen. Inzicht in hoe en waarom jij of je naaste ‘ziek’ wordt.
Je vindt er mogelijke antwoorden op vragen zoals: waarom wordt van eenzelfde ziekmakende factor de ene mens ziek en de andere niet? 
We bekijken ook mogelijke herhalende patronen op gebied van gezondheid, maar ook op gebied van gedrag en (werk)relaties.
We gaan ook aan de slag met de valkuilen en blinde vlekken die gepaard gaan met het mens-zijn. We benaderen de mens vanuit de SMEF-geledering: spiritueel-mentaal-emotioneel-fysiek. Deze lagen komen uitgebreid aan bod.
We gaan op zoek naar de link tussen onze psyche, ons brein en onze organen. Hoe werken deze samen? Hoe zit dus ons lichaam ‘bio-logisch’ in elkaar?

6-daagse
opleiding

Doelstellingen

*  concreet begrijpen hoe en waarom iemand klachten ontwikkelt
* ziekmakende factoren, ontstaan en instandhouding van symptomen
* wat kan je zelf doen om jezelf te helen

Theorie

Het theoretische gedeelte (ondersteund door praktijkverhalen) omvat:
* basisinzichten in ziekte en gezondheid
* ziekte als ‘biologisch zinvol noodprogramma’ in onverwachte conflictsituaties
* biologische cycli, EFT, erfelijkheid anders bekeken: familieopstellingen, transgenerationele info etc.

Praktijk

Het praktische deel omvat inbreng van de deelnemers en docenten. Voorbeelden (voor wie wenst zelf toepassen) van enkele theoretische onderwerpen.
Een soort van groeigroep: een groep waarbij elk individu de kans krijgt om te groeien en waarbij zo de groep als geheel ook groeit. 
Dit houdt concreet in dat als je dat wenst we aan de slag gaan met:
* conflictschokken opsporen, uitlokkende/onderhoudende factoren herkennen
* eventuele cycliciteit in het leven van de betrokkene leren bepalen
* familiale belasting (transgenerationeel) etc. opsporen
Elke les is opgebouwd uit een afwisseling van theorie en praktijk. In elke les is er ruimte voor het stellen van vragen, bespreken van cases en persoonlijke groei. De docenten beogen deze inzichten, stap voor stap op te bouwen, overzichtelijk en helder te brengen en vooral gebaseerd op ruime eigen ervaring.
In deze opleiding vertrekken we van het standpunt dat elke ziekte zinvol is en te beschouwen als een overlevingsoplossing. 

Het gezegde ‘Bloed kruipt waar het niet gaan kan’ wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt dat ‘erfelijk’ meer dan één betekenis heeft.
We leren ook dat het bewust worden van iets, rust kan brengen en zelfs genezing. Door wijsheid over je eigen ‘wezensdelen’, je zigen 'zijn' vertrouwen opbouwen en verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven en gezondheid!
 
Van zicht naar inzicht tot zelfheling !

Prijs

Particulier 795 €,
Zelfstandige met factuur 975 €
Incl. syllabus, pen, drank & hapjes

Ter Info

* Kleine groep om elke deelnemer maximaal te kunnen
  begeleiden.
* Follow-up: je kunt te allen tijde terecht bij de docenten
  voor vragen, ervaringsuitwisseling, etc.